Show & Handlingtraining

vzw BRUGSE KYNOLOGISCHE VERENIGING

Welkom op de website van B.K.V. Die Scone. Op deze website kunt u alle informatie vinden over de club en zijn activiteiten.

Die Scone… wie, wat en waarom?

Onze Brugse Kynologische Vereniging” Die Scone” heeft als doel de liefhebbers van ALLE HONDEN nader tot elkaar te brengen en de liefhebberij in zijn zuiverste vorm te bevorderen. De vereniging tracht dit doel te bereiken via diverse activiteiten o.a. door het houden van show- & Handlingtrainingen, of cursussen op kynologisch gebied. Eveneens wordt er in de schoot van de vereniging naar gestreefd de opvoeding van de hond in het algemeen beter te verzorgen.

LET WEL! Honden met gedragsproblematiek kunnen wij helaas niet tolereren.

Show- & Handlingtraining waar ?

 Parochiaal Centrum, Ieperweg 3 te Loppem.