Historie

vzw Brugse Kynologische Vereniging ” Die – Scone ”
KKUSH: 757

Gestart in 1982 als hondensportclub onder de naam ” De Pottelekker ” bekwam onze vereniging reeds in 1985 de erkenning als Algemene Kynologische Vereniging. Ter gelegenheid van deze statuutwijziging werd ook de naam veranderd: De Brugsche Kynologische Vereniging Die Scone was geboren.
De eerste hondenshow, weliswaar een clubmatch, werd georganiseerd in 1986. Voor een eerste organisatie waren 211 inschrijvingen veelbelovend. De opgedane kennis stelde Die Scone in staat gedurende 4 opeenvolgende jaren een Open Show in te richten in de zalen van het Boudewijnpark te Brugge. Elke keer mochten wij om en bij de 500 honden inschrijven.
In 1991 verleende de KMSH ons de toelating een C.A.C. -show te organiseren. Het werd een tweedaagse in het vertrouwde Boudewijnpark, waar omwille van de beschikbare ruimte, het aantal honden diende te worden beperkt tot 920. Talrijk waren de honden waarvan wij de inschrijving moesten weigeren. Dat zou ons geen tweede keer gebeuren.

Winnaar Trofee Die – Scone 1991Vandaar dat we voor onze tweede C.A.C.-show zijn uitgeweken naar onze kust, naar het prachtige Oostende, koningin der Vlaamse badsteden, waar wij in het Mediacenter een ideale accommodatie vonden. Deze droeg er ongetwijfeld toe bij dat deze tweede CAC -show van BKV Die Scone een succes werd, meer zelfs, hij werd een mijlpaal omwille van de talrijke organisatorische vernieuwingen en het aangename kader. Het was dan ook vanzelfsprekend dat wij voor de tweejaarlijkse show verder beroep deden op het Oostendse Mediacenter.

Voor de dertiende en tevens laatste tweedaagse show waren er op 22 en 23 september 2007, 1491 honden ingeschreven. Als waardering voor onze inzet en steeds geslaagde tentoonstellingen had de KMSH ons de toelating gegeven tot het inrichten van een CAC – CACIB show. Ook in 2009 mochten wij een CAC-CACIB show organiseren. Door het vroegtijdig stoppen van alle activiteiten in het Oostendse Mediacenter konden wij niet meer beschikken over deze ruime zalen. De zoektocht naar een andere locatie kon beginnen maar dit bleef zonder resultaat.

Worden de geplande Brugse Hallen toch gerealiseerd? Komt er dan een nieuwe show in Brugge? Roeselare? Wie weet?

Intussen blijven we verder een jaarlijkse clubshow organiseren in zaal Swaeneburg te Stalhille.