Info

Showtraining

Waar en wanneer beginnen de lessen ?

Lokatie :  Parochiaal Centrum, Ieperweg 3 te Loppem.

Trainingen  :  steeds op donderdagavond en starten stipt om 19h00 u.

Trainingen :  gedurende het ganse jaar  behalve op  feestdagen  of wanneer de zaal niet beschikbaar is.

 Pare dagen van de maand  (2de, 4de,…) beginnen we de eerste 2 lessen met grote honden ( volwassen en puppies door elkaar ).

Op de onpare dagen v/d maand ( 1ste, 3de, …) beginnen we de eerste 2 lessen met kleine honden ( volwassen en puppies door elkaar ).

Wat is een grote hond en wat is een kleine hond ?

Alle honden die op  tafel gekeurd worden op hondenshows behoren tot de  kleine honden, alle honden die op de grond gekeurd worden behoren tot de grote honden.

Wie zijn de Lesgevers ?

Voor de 6 lesgevers wordt gewerkt in een beurtensysteem van een aantal weken; op die manier wordt niet altijd door dezelfde persoon lesgegeven en kan uw hond wennen aan verschillende personen.

Wat kosten de trainingen ?

Een lid die de trainingen volgt betaalt jaarlijks 30 € lidgeld per jaar.( voor een volledig kalenderjaar januari t.e.m. december )

Een gezinslid die geen trainingen volgt betaalt 15€ lidgeld per jaar. ( voor een volledig kalenderjaar januari t.e.m. december )

Vanaf december bedraagt het lidgeld 40,00 EUR voor het resterende jaar én het volledige jaar samen. ( gezinslid 20€ )

Een leskaart kost 5€ en is goed voor 5 trainingen.

Kunnen we eens langskomen ?

U mag altijd vrijblijvend een kijkje komen nemen tijdens de trainingen op donderdagavond. De lesgevers of bestuursleden helpen u graag verder mocht u nog vragen hebben.