Info

Showtraining

Waar en wanneer beginnen de lessen ?

Lokatie

Mezenweg 18
8210 Loppem

.

Trainingen  :  steeds op donderdagavond en starten stipt om 19h00 u.

Trainingen :  gedurende het ganse jaar  behalve op  feestdagen  of wanneer de zaal niet beschikbaar is.

 Pare dagen van de maand  (2de, 4de,…) beginnen we de eerste 2 lessen met grote honden ( volwassen en puppies door elkaar ).

Op de onpare dagen v/d maand ( 1ste, 3de, …) beginnen we de eerste 2 lessen met kleine honden ( volwassen en puppies door elkaar ).

Wat is een grote hond en wat is een kleine hond ?

Alle honden die op  tafel gekeurd worden op hondenshows behoren tot de  kleine honden, alle honden die op de grond gekeurd worden behoren tot de grote honden.

Wie zijn de Lesgevers ?

Voor de 6 lesgevers wordt gewerkt in een beurtensysteem van een aantal weken; op die manier wordt niet altijd door dezelfde persoon lesgegeven en kan uw hond wennen aan verschillende personen.

Wat kosten de trainingen ?

Een lid die de trainingen volgt betaalt jaarlijks 35 € lidgeld per jaar.( voor een volledig kalenderjaar januari t.e.m. december )

Een gezinslid die geen trainingen volgt betaalt 15€ lidgeld per jaar. ( voor een volledig kalenderjaar januari t.e.m. december )

Vanaf december bedraagt het lidgeld 40,00 EUR voor het resterende jaar én het volledige jaar samen. ( gezinslid 15€ )

Een leskaart kost 5€ en is goed voor 5 trainingen.
                       !!NIEUW!!
10 beurten leskaart → 11de lesbeurt gratis!

LET WEL: Enkel leden kunnen deelnemen aan de trainingen!! Dit omwille van de verzekering.

Het lidgeld is betaalbaar cash of op het rekeningnummer van BKV Die Scone:
                                 BE28 8538 8341 6620

Kunnen we eens langskomen ?

U mag altijd vrijblijvend een kijkje komen nemen tijdens de trainingen op donderdagavond. De lesgevers of bestuursleden helpen u graag verder mocht u nog vragen hebben.