NIEUWS HEROPSTART!!!

We zullen ons nieuw onderkomen aldus vinden in Loppem: Parociaal Centrum, Ieperweg 3 te Loppem.

Deze nieuwe locatie is niet zo ver verwijderd van de oorspronkelijke locatie in Oostkamp en is ook héél gemakkelijk te bereiken via de autosnelweg.

Het is maar 5 minuutjes rijden vanaf de afrit naar de zaal.

Er zijn echter een aantal noodzakelijke wijzigingen; 

-vanuit de vereniging staan we vanaf nu zelf in voor het verstrekken van drank

-de locatie moet door ons zelf schoongemaakt worden

-de zaal zelf is kleiner dan de vorige locatie en de grootte van de lessen moet ingeperkt worden om het doenbaar te houden

Het is de bedoeling om te werken in 5 groepen per avond, met maximaal 6 honden per groep:

-2 groepen kleine hondjes ( ongeacht de leeftijd )

-2 groepen grote honden ( ongeacht de leeftijd )

-1 extra gemengde groep ( groot / klein ) als afsluit van de avond

M.a.w. er zouden maximaal 5x 6 deelnemers = 30 honden per avond zijn.

 

De lessen zullen doorgaan volgens dit schema:

-groep 1: van 19h30 tot 20h

-groep 2: van 20h tot 20h30

-groep 3: van 20h30 tot 21h

-groep 4: van 21h tot 21h30

-groep 5: van 21h30 tot 22h

 

De ruimte leent zich er niet toe om in het midden van de les tegelijk 2 lesgevers de honden te laten betasten.

Door het maximaal aantal van 6 per groep, met 30 minuten per groep is dit ook niet meer nodig.

Ongeacht het aantal deelnemers per les, zal de les iedere keer een half uur duren.

Per avond voorzien we opnieuw 2 lesgevers voor de 5 groepen.

De groepen kunnen op de avond zelf onderverdeeld worden over de 2 lesgevers.

We houden ook de vroegere indeling aan: op pare data beginnen we met de grote honden ( 2 groepen ), op onpare data beginnen we met de kleine honden ( 2 groepen ), telkens aansluitend met een eventuele 5de gemengde groep ( kleine en grote honden samen) .

Voor de lessen kan er enkel vooraf ingeschreven worden via de website.

Er kan enkel ingeschreven worden voor de 5de groep ( 21h30-22h ) wanneer de vorige groepen reeds volzet zijn.

Wanneer iemand inschrijft en uiteindelijk niet deelneemt aan de les, zal deze persoon een beperking opgelegd worden ( er kunnen maximaal 30 honden deelnemen; er wordt dan immers een plaats ingenomen van iemand anders die eventueel wél kon trainen ).

Het betalen van het lidgeld of voor de aankoop van leskaartjes, zal aan de bar gebeuren.

Dit niet meer door de lesgevers.   Aangezien de lesgevers vooraf zullen weten welke honden/personen in zijn groepen zitten, kan er bij het begin van de les reeds afgestempeld worden.

Dit zorgt ook voor minder tijdsverlies én kan de volledige 30 minuten gewijd worden aan de les zelf.

 

Onze vrijwilligers zullen instaan voor de schoonmaak van de zaal, echter doen wij eveneens hierop beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de leden/deelnemers om de zaal netjes te houden en achter te laten ( zelf overtollig achtergelaten hondenhaar opruimen ).

Andere vrijwilligers zullen instaan voor de bar.

 

Het aanbod aan drank zal aanvankelijk eerder beperkt zijn en bestaan uit:

-cola

-cola light

-water

-gewoon bier

-eventueel een speciaal bier

-koffie / thee

 

De zaal ligt in een gewone woonwijk met aan de overkant een WZC en langs het gebouw een schooltje.

Er is momenteel onvoldoende ruimte om ( grote ) benches mee te brengen en te plaatsen.

Naast het Parochiaal Centrum is eveneens een kleine parking.  In de omgeving van de zaal kan eveneens geparkeerd worden; er zijn voldoende plaatsen in de wijk.

Wij vragen dan ook om géén honden alleen in de geparkeerde auto’s achter te laten ( eventueel geblaf of lawaai ) én de onmiddellijk omgeving proper te houden ( i.v.m. plassen of uitwerpselen ).

Uiteraard vragen wij ook met aandrang om de geldende COVID/Corona-maatregelen heel strikt op te volgen.

 

Alvast bedankt voor jullie bereidwilligheid om BKV Die Scone vzw te steunen in de wederopbouw van de lessen showtraining.

Met vriendelijke groeten

BKV Die Scone vzw